Analyse

U heeft het gevoel dat het beter kan in uw organisatie maar heeft moeite de vinger op de zere plek te leggen? De afstemming tussen uw processen, organisatie (mensen) en systemen kan beter, maar u weet niet precies waar?

In deze situaties helpen wij u graag met het stellen van de diagnose, het vaststellen van het probleem en de daarbij behorende oplossing. Hiervoor hebben wij verschillende methodes ontwikkeld, waaronder het maken van een business of IT architectuur en het doen van een gap analyse.

Business Architectuur & Operating Modellen

Wij helpen bij het opstellen van een business architectuur (of operating model). Onze consultants hebben kennis en ervaring van verschillende methoden en technieken om de vertaling te maken van een visie naar een concreet ontwerp van de benodigde organisatie, processen en systemen. Bijvoorbeeld:

 • Strategie vertaling en het maken van noodzakelijke keuzes om tot een strategie te komen;
 • Strategy Mapping om van doelstelling naar concrete initiatieven te komen;
 • Balanced Scorecards & KPI’s (key performance indicators);

Gap analyse en procesanalyse

Voor het uitvoeren van een resultaatgerichte analyse is een combinatie van branchekennis en een groot conceptueel denkvermogen vereist. Onze consultants zijn geselecteerd op beide eigenschappen.

Tijdens de analysefase hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt continu gedacht in de huidige situatie versus de gewenste situatie;
 • Bij het uitwerken wordt altijd één detailniveau dieper gegaan dan vereist is voor het uiteindelijke resultaat;
 • Er wordt een discussieplaat (of praatplaat) opgesteld als conceptueel raamwerk waarin slechts de processen, systemen en organisatieonderdelen benadrukt worden die vereist zijn voor het advies. Op deze manier wordt uw complexe probleem zo uitlegbaar mogelijk gemaakt.

Pakketselectie

Voor het kiezen van het juiste systeem dat bij een organisatie past doorlopen we samen met de klant het “request for information (RFI)” en “request for proposal (RFP)” proces. We stellen een raamwerk op dat een juiste pakketkeuze ondersteunt. Hierbij houden we onder andere rekening met:

 • Wensen en eisen van alle gebruikers;
 • Operationele risico’s;
 • Kosten (eenmalig en doorlopend);
 • Draagvlak en organisatorische sensitiviteit;
 • Werken onder architectuur