Realiseren van verandering

Het realiseren van veranderingen is voor veel organisaties nog altijd een grote uitdaging. Het maken van een goede planning en bijhouden van projectrisico’s lijkt vaak eenvoudig, maar is vaak van onvoldoende kwaliteit waardoor projecten onnodig uitlopen. De komst van agile project management methoden biedt veel kansen, maar brengt ook weer extra complexiteit met zich mee. Wat nu te doen met de rol van projectmanagers bijvoorbeeld?

Wij helpen organisatie met een aantal zaken:

Projectplannen

De basis van een effectieve realisatie vereist een degelijke vertaling van de “ideeën”  naar een concreet plan. Voor veel organisaties is deze stap een uitdaging. Bij het opstellen van een realisatie plan (of PID) hebben wij speciaal aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Scope. Benoem vooral wat niet binnen het project wordt afgerond in plaats van wat wel binnen de scope valt;
  • Planning. Maak een product gebaseerde planning in plaats van een activiteiten gebaseerde planning. Dit borgt dat gestuurd wordt op de daadwerkelijke oplevering in plaats van op activiteiten;
  • Budget. Bij de start van een project of programma zijn vaak nog niet alle kosten inzichtelijk. Verschaf naast het inzicht in de kosten die bekend zijn ook inzicht in de kostenposten die nog niet bekend zijn (contingency planning). Kunnen inschatten van onzekerheid is een belangrijke kracht van een goede projectmanager.

Programmaplannnen

Een programmaplan is iets anders dan een projectplan. Een programma is ook iets anders dan een bundeling van projecten. Het gaat over het behalen van een duidelijke business doelstelling in plaats van het opleveren van een concreet product. In het programmaplan wordt de samenhang van de initiatieven gewaarborgd door middel van een duidelijke “benefits” voor de organisatie en een daarop aansluitende blauwdruk van de organisatie.

Project management –en programmamanagement

Ons trackrecord in het begeleiden van grote veranderingen in de financiële dienstverlening is groot. Enkele voorbeelden:

  • Integratie en migratie van Financial Markets afdelingen naar aanleiding van een fusie tussen 2 banken;
  • Opzetten en realiseren van een nieuwe propositie voor betalingsverkeer voor het grootzakelijk bedrijfsleven;
  • Het realiseren van customer excellence bij een grote vermogensbeheerder;
  • Het beheersbaar maken van reconciliatieproblemen bij de back-office van een grote bank.

Migratiebegeleiding

Migraties zijn dikwijls een belangrijk onderdeel van projecten in de financiële dienstverlening. Het vereist kennis van de processen en systemen, en ervaring met het doen van dress rehearsals en opstellen van (high level en gedetailleerde) runbooks waarin zowel het senior management als de operationele medewerkers betrokken worden. Tenslotte is het opstellen en gedragen krijgen van goede acceptatiecriteria met juiste toleranties vaak een enorme uitdaging voor uw organisatie. Wij hebben ervaring op deze vlakken en helpen u bij het opstellen en uitvoeren van een gedegen migratie aanpak.

Project audits en kwaliteitscontroles

Onze ervaring in het opstellen van project –en programmaplannen en het realiseren van de verandering zetten wij in voor de controle van de projecten –en programmaportefeuille van onze klanten. We bekijken de veranderportefeuille vanuit verschillende invalshoeken, waaronder:

  • Hygiëne van het project;
  • Resultaatgerichtheid;
  • Draagvlak binnen de organisatie.

 

Transformatie naar Scrum

Wij helpen organisaties te transformeren naar een agile – Scrum manier van werken. Onze aanpak is er niet een van revolutie, maar van evolutie. Door Scrum en traditionele project management methodieken hand in hand te laten werken, leert de organisatie hoe het beter kan zonder direct alles wat de organisatie al kan weg te gooien.

 

 
Meer weten hoe snel en effectief een verandering te realiseren? Lees één van onze whitepapers: