Block Chain Training

Opgeven voor deze training? Klik hier…

Het doel van deze cursus is om inzicht te verschaffen in het functioneren van Bitcoin, blockchain
en distributed ledger technologie. De cursist leert alle kenmerkende aspecten van de
blockchain kennen. Hij/zij maakt kennis met de Bitcoin blockchain en de belangrijkste variaties
die tot nu toe op die blockchain zijn ontwikkeld of momenteel nog in ontwikkeling zijn.
Tevens leert hij/zij de belangrijkste praktische toepassingen van de blockchain kennen en de
organisaties die momenteel oplossingen bieden op het gebied van blockchain technologie.

De cursus is bedoeld voor eenieder die meer wil weten over de blockchain technologie en de
mogelijke toepassingen daarvan, met name in de financiële sector.

Aan het einde van de cursus worden, naast de cursus-slides, ook enkele belangrijke studies
en rapporten in pdf-format ter beschikking gesteld, alsmede een aantal links naar websites
waar de ontwikkelingen in de blockchain technologie gevolgd kunnen worden.

De cursist wordt stap voor stap vanaf de basis door de stof meegenomen. Voorafgaande kennis van Bitcoin,
blockchain, distributed ledgers of cryptografie is niet nodig. Na het volgen van deze cursus weet de cursist:

 • Hoe Bitcoin en andere cryptovaluta functioneren, hoe zij verhandeld worden en welke
  regelgeving in de verschillende jurisdicties van toepassing is
 • Wat een blockchain en een distributed ledger zijn en hoe transacties in een
  blockchain worden geverifieerd en gevalideerd
 • Hoe consensus wordt bereikt in een blockchain over een “distributed ledger”
 • Hoe de verschillende consensus processen zoals proof-of-work, proof-of-stake en PBFT
  werken
 • Hoe de veiligheid wordt gewaarborgd in een blockchain
 • Wat de kenmerken en voor- en nadelen zijn van permissioned en unpermissioned
  blockchains
 • Wat smart contracts zijn en hoe die toegepast kunnen worden
 • Wat een Distributed Autonomous Organisation (DAO) is
 • Wie de belangrijkste aanbieders zijn van blockchain infrastructuur en wat de kenmerken
  van de verschillende proposities zijn
 • Welke toepassingsgebieden er zijn voor blockchain en DLT, wat de voor- en nadelen en
  risico’s zijn van blockchain en DLT in deze toepassingsgebieden
 • Wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van de toepassing van blockchain
  technologie in de financiële sector.

Programma

De cursus bestaat uit drie delen, die elk ongeveer een dagdeel in beslag nemen.

Eerste deel – The Bitcoin Blockhain

In het eerste deel wordt ingegaan op de achtergrond van Bitcoin, het functioneren van Bitcoin als
cryptovaluta en de werking van het Bitcoin blockchain protocol.

Onderwerpen:

 • Cryptovaluta en fudiciaire valuta
 • Private and public keys, wallets and exchanges
 • Mining and hashing
 • Proof-of-work
 • Distributed ledgers
 • Merkle trees
 • Forking of the chain
 • Security
 • Transparency & pseudo-anonymity
 • Alternative applications of the Bitcoin blockchain
 • Beperkingen van de Bitcoin blockchain

Tweede deel – Alternative blockchain initiatives

In het tweede deel wordt een aantal alternatieve blockchain protocollen besproken, alsmede een
aantal blockchain gerelateerde initiatieven in de financiële sector.

Onderwerpen:

 • Permissioned versus unpermissioned blockchains
 • Consensusmodellen: Proof-of-Work, Proof-of-Stake, Byzantine Fault Tolerance
 • Smart contracts
 • Distributed Autonomous Organisations (DAO)
 • Permissioned blockchains compared to centralized databases
 • Blockchain infrastructure providers: Ethereum, Multichain, Eris, Hyperledger, Chain, Credits

Derde deel – Practical implementations of the blockchain

In het derde deel worden praktische toepassingen van de technologie besproken.

 • Sectoren en toepassingen waar de de technologie voordelen kan brengen, o.a. overheden, financiële sector, accounting & audit
 • Initiatieven in de financiële sector: Ripple, TZero, itBit Bankchain, R3 CEV, Digital Asset Holdings, Setl
 • Conclusies uit onderzoeksrapporten en discussion papers (o.a. ESMA, Swift, DTCC, WEF)
 • Toepassingen in de financiële sector: evaluatie van voordelen, issues en risico’s
 • Praktische implementaties van de blockchain technologie

Aan het einde van de cursus worden, naast de cursus-slides, ook enkele belangrijke studies en rapporten in pdf-format ter beschikking gesteld, alsmede een aantal links naar websites waar de ontwikkelingen in de blockchain technologie gevolgd kunnen worden.

De ontwikkelingen op het gebied van cryptovaluta, blockchain en distributed ledgers gaan razendsnel. De cursus wordt voortdurend up-to-date gehouden om de laatste stand van zaken weer te geven.

Schrijf je hier in voor deze training